Investera i Bitcoin Cash?

Att investera i en kryptovaluta kan enligt experter jämföras med att investera i aktier, du investerar pengar i något med en önskan om värdeökning. Efter senaste årets värdeuppgång av Bitcoin har alltfler valt att investera i kryptovaluta. Dess kraftiga svängning uppåt under flera månader som resulterat i flera 100 % ökning, lockar allt fler personer att investera kapital i Bitcoin och andra valutor.

Investeringen kan genomföras via så kallade exchange-kontor (växelkontor) och olika typer av handelsplattformar så som Kraken. En investerare kan också köpa certifikat där du inte blir ägare till egna Bitcoins utan endast handlar med den underliggande tillgångens värde (jämför med Forex trading). Det är också möjligt att äga fonder som riktar sig mot kryptovalutamarknaden där BTC (Bitcoin Cash) ingår.


Investera eller inte?

Huruvida du bör investera i BTC eller inte beror på vem du frågar. Rent generellt finns det en sida som starkt förespråkar kryptovalutan som ett fullgott alternativ till den centralstyrda finansvärlden med aktier, obligationer och valutahandel. Efter nästan tio år på marknaden har kryptovalutan växt sig stark och tekniken utvecklats, BTC är en direkt produkt av detta.

Kunniga hävdar att denna form av decentraliserad digital valuta är framtiden och att vi kommer se allt mer av den, det är därför helt rätt att investera och handla med Bitcoin Cash och andra valutor. Med den grandiosa stegringen av värdet på Bitcoin, från en halv krona vid lanseringen 2009 till över 30 000 kronor vid dags datum 2018, känner många att de ”inte vill missa tåget”. De som investerade i Bitcoin redan 2009 har idag en stor förmögenhet i kryptovaluta, något som också lockar allt fler att investera. 

Kritik mot Bitcoin Cash
De som riktar kritik mot Bitcoin Cash återfinns framförallt i den traditionella bank och finansvärlden där kryptovalutor fortfarande anses allt för riskabla för att investera pengar i. Många ekonomer förhåller sig skeptiska till denna typ av digital valuta och bedömer att det, som anses som fördelar bland kryptovaluta-kännare, har allt för höga risker. Bitcoin Cash är därmed oreglerad, decentraliserad och existerar på en marknad som kan likställas med anarki.

Valutans höga volatilitet borgar också för en osäkerhet som gör att människor kan förlora mycket stora summor pengar över endast en dag då värdet kan rasa drastiskt över natten. Förutom dessa ekonomer som poängterar riskerna med en investering finns det kritiker som helt avfärdar valutan som ett investeringsalternativ. Detta då den framförallt anses sakna ett reellt värde och inte går att handla med i exempelvis vanliga butiker. Frågan som investeraren bör ställa sig enligt dessa kritiker är vad du faktiskt får ut av att äga Bitcoin Cash under de premisserna?

Läs på och bilda dig en egen uppfattning

Den som önskar att investera i Bitcoin Cash gör rätt i att vara påläst om branschen och valutan i stort. Många av de plattformar som erbjuder köp av BTC har information om valutan och hur den handlas. Avslutningsvis är det du som läsare som avgör om en investering i BTC är rätt väg att gå. Kanske passar det därför bra att avsluta med ekonomernas råd – om du ändå vill investera i kryptovaluta, gör det med en mindre summa pengar. På så sätt får du en inblick i valutan utan att riskera dina besparingar.