Skillnad mellan bitcoin och bitcoin cash

Idag är Bitcoin den största kryptovalutan i världen men trots detta finns det många därute som inte vet vad Bitcoin är. Dessutom har ytterligare en kryptovaluta med nästan samma namn, Bitcoin Cash, äntrat marknaden och gjort framtiden för kryptovaluta något osäkrare. I denna artikel får du en snabb men enkel redogörelse för vad kryptovaluta som Bitcoin och Bitcoin Cash är samt vad som skiljer de båda åt.

Bitcoin

Bitcoin lanserades 2009 som en av de allra första kryptovalutorna av sitt slag. En kryptovaluta är en digital valuta som innehar samma funktion som vanliga valutor, de besitter ett värde och används för betalning och investering. Den avgörande skillnaden är att kryptovalutan är helt och hållet digital till sin natur, det finns således inga mynt eller sedlar att handla med. Bitcoin är helt decentraliserad vilket innebär att det inte finns någon central utfärdare så som riksbank, utan är helt befriad från en tredje part.

Transaktionerna sker direkt mellan en avsändare och mottagare till skillnad från en banköverföring, där pengarna går via banken innan den når mottagaren. Bitcoin-valutan baseras på en avancerad kryptoteknik och använder sig av en asymmetrisk kryptering vid godkännande av transaktioner. Behandlingen av dessa transaktioner sker i så kallade blockkedjor, något som för oss till den största och mest påtagliga skillnaden mellan Bitcoin och Bitcoin Cash.

Sedan starten använde Bitcoin blockkedjor på upp till 1 MB men i takt med valutans popularitet ökade trycket på antal genomförda transaktioner vilket skapade en allt segare process. Inom Bitcoin-världen lades förslag fram på att öka dessa block till 8 MB för en snabbare hantering, något som ledde till en brytpunkt för valutan som, efter oenighet, tillslut splittrades och Bitcoin Cash uppstod.


Bitcoin Cash

Bitcoin cash grundar sig på samma teknik som Bitcoin förutom att blockkedjorna istället ligger på 8 MB. Det är därmed inte enbart hastigheten som ökat utan även antalet transaktioner som kan genomföras. Genom denna blockkedja kan cirka två miljoner överföringar processas samtidigt, vilket är anmärkningsvärt stor skillnad om vi jämför med Bitcoin vars överföringar som mest uppgick till runt 250 000. Denna utökning har mött kritik från flera håll av kryptovaluta-kännare som ifrågasatt säkerheten kring denna nya blockversion. Valutan anses ännu för ”ung” för att kunna ge några bra analyser eller direkta indikationer på att säkerheten skulle vara likvärdig eller sämre än Bitcoins.

Bitcoin cash kan användas och handlas på samma sätt som Bitcoin gjort tidigare och förutom hastigheten finns det knappt någon skillnad mellan de båda valutorna. Den som önskar köpa Bitcoin cash bör inte avskräckas av de kritiker som av principskäl är motståndare och kallar den nya valutan för B-cash i syfte att degradera dess betydelse. Som med vilken valutahandel som helst är det upp till köparen att spekulera i dess upp- och nedgång och bestämma sig för att handla eller inte. Utsikten är ännu höljd i dunkel vad gäller denna unga valuta och dess framtid avgörs egentligen av dess användare. Beroende på intresset och engagemanget för Bitcoin och Bitcoin Cash kan dess vägar gå åt vittskilda håll.